Otevřené hraní KaM v rámci akce "Jarní RPG Day 2017"

Pozvánka na předváděcí hraní v Praze 25.3.2017

Petr Hrdlička

Pokud si chcete zkusit hraní Kouzlem a Mečem máte šanci v rámci otevřeného hraní na akci Jarní RPG Day 2017, který se odehrává 25.3.2017 v klubu Mephit, Praha 5. Více je i zde.

Budu se na vás těšit.

13 Seconds
Petr Hrdlička

Zbroje

Každý hrdina, který stojí v první řadě bitevní řavy se musí důkladně chránit. Následující seznam ukazuje nejoblíbenější položky ochrany.

Prošívanice

Tento pevný kabátec vznikl sešitím několika vrstev odolného plátna s kůží, někdy ještě v důležitých místech vycpaný ovčí vlnou. Dominuje velice často u nemajetných dobrodruhů či lapků a všech, kteří se chtějí alespoň trošku chránit za velice dobrou cenu.

Kožené krzno

Na prošívanici si mnozí nechají přidělat i několik vrstev tvarované a velice tvrdé kůže pro mnohem lepší ochranu, někdy i s tenkými plátky kovu v důležitých místech. Krzno se obvykle nosí na haleně či tunice.

Kroužková košile

Z jemného, ale pevného drátu zručný kovář dokáže vytvořit odolnou a zároveň lehkou zbroj, která chrání tělo od kolen až po krk a ruce. Boj v ní je celkem pohodlný a umožňuje se rychle v ní přesouvat. Proto ji najdete na mnoha dobrodruzích a žoldnéřích. Další její nespornou výhodou je, že se dá dobře schovat pod tunikou.

Šupinové zbroje

Často dobrodruh potřebuje lepší ochranu jak kožené krzno, ale zároveň je kladen důraz na pohyblivost. Tato zbroj vznikla pokrytím koženého krzna šupinkami z kovu, kde jednotlivé plíčky jsou k podkladu přinýtovány či prošity drátem a napovrchu se překrývají, takže připomínají šupiny rybu, díky čemuž se jí tak i říká.

Plátové či rytířské zbroje

Nejlepší bojovníci jedou do bitvy na koni oděni do ocely. Z jednotlivých plátů, uvnitř k tělu připoutanými řemínky, se stává tak dokonalý pancíř, ale za cenu veliké hmotnosti i horší pohyblivosti. Ochranu ale zase poskytuje velice dobrou. Jádrem každé armády jsou jízdní i pěší rytíři v těchto zbrojích.

Štít

Malý, velký, kulatý, hranatý či kapkovitý, dřevěný, kovaný to jsou všechno synonyma pro tento velice oceňovaný doplněk zbroje hlavně v boji a rovněž jako dobrá ochrana před šípy.

13 Seconds
Petr Hrdlička

Modlitby

Každá osoba spjatá s bohem dokáže využít jeho síly ve svůj prospěch. Pokud lidský poutník žádá příliš často, může se stát, že prosby nebudou vyslyšeny. Samozřejmostí je mít s bohem niterní vztah v podobě alespoň krátké tiché modlitby denně.

Znamení čistého srdce

Ve výjimečných případech smí kněz zažádat svého boha o poskytnutí trvalé přízně pro vybranou osobu a dát jí bonus kostky k vyjednávání a podobným činnostem. Tento dar je okamžitě odejmut po provedení zvláště hanebného činu např. při vzetí života při souboji, a to i když by postava byla napadena a pouze se bránila.

Znamení hanby

Jakoby změna aury dalo by se říci. Dotyčná osoba má postih kostky k činnostem vyjednávání. Modlitbu lze zadat jednou měsíčně a padne-li při sesílání liché číslo je seslání neúspěšné a pokus vyčerpán. Odstranění je možné jen dobrým skutkem velkého rozsahu či milost boha, jenž toto znamení posvětil.

Hněv srdce

Pokud kněz vyvolá skrze nenávist v něčím srdci pomoci této modlitby hněv, může tato osoba po dobu jedné činnosti zvýšit vybranou vlastnost na k12. Ovšem následně bude natolik vyčerpána, že po dobu následujících kX hodin bude tato vlastnost maximálně k4.

Znamení boha

Kněze, kněžku, mnicha, rytíře zasvěceného bohu, poustevníka poznáte podle toho, že u sebe nosí odznak boha, často na řetězu kolo krku, aby se odznak nacházel blízko srdce. Díky němu dokáže v okamžiku boje o holý život (má méně jak 2 životy) dostat bonus 2 kostky na poslední výpad či obranu.

Modlitba hněvu kněze

Kněz, který použije tuto modlitbu, dokáže vybranému nepříteli ubrat kX životů. Modlitbu lze použít i proti skupině, poté se rozsah zranění může rozdělit na jednotlivé, vyvolávajícím určené, osoby.

Modlitba světla

Po dobu kX kol z ruky prosebníka tryská čisté denní sluneční světlo se všemi následky z toho plynoucími např. na některé tvory.

Modlitba zbraně

V nouzi poznáš přítele… praví staré přísloví. Nemá-li modlící žádnou zbraň, dokáže si vyprosit v nouzi nejvyšší sekeru či hůl na svoji obranu s kostkou hodnoty kX. Zbraň je k dispozici po dobu celého souboje. Následně se rozplyne.

Modlitba léčení

Úspěšně seslaná modlitba dokáže léčenému přidat kX životů navíc.

Modlitba ochrany proti temnotě

Silná víra a ochrana boha je důvod, proč vám některé osoby či stvůry dokážou ublížit méně. Pokud na osobu je veden takovýto útok, je její obrana o kostku vyšší než obvykle po dobu kX.

Modlitba požehnání

Letmý dotyk, pár slov a z obyčejné zbraně, zbroje se stane po dobu kX kol o kostku lepší.

Modlitba doteku boha

Některé nestvůry či hodně zlé osoby nedokážou snést dotyk osoby spjaté s bohem. V praxi to znamená, že osoba, útočící beze zbraně, má vůči takovémuto soupeři o kostku vyšší útok po dobu kX.

Modlitba naděje

Věřící lidé ztrácejí naději až jako poslední a ani v té nejzoufalejší chvíli věří, že jejich bůh jim pomůže. Nastane-li tento moment, dokáže tato víra přidat či ubrat vybrané osobě kX bodů k jejímu / z jejího hodu.

Modlitba hromu

Nic nedokáže nevěřící či rozlícený dav přesvědčit o pravdě kněze jako „ať do mě hrom bací“ či „za toto vás stihne trest boží“. Úspěšná modlitba dokáže přidat po dobu kX kol o 1 vyšší kostku ke všem hodům na vyjednávání, přesvědčování, zastrašování…

Modlitba vody

I v parném horku, kde země je na troud vyprahlá není třeba ztrácet naději, že voda zmizela z povrchu. Vyvolávající má o 1 vyšší kostku při jakémkoliv hledání vody a to v jakékoliv podobě.

Modlitba stesku

Stesk po někom či něčem umí být silný protivník či výborný spoluhráč. Takto postihnutá postava dokáže jen za zmínku o tom vytouženém udělat cokoliv. Modlící má při vyjednávání s osobou postiženou steskem o 1 vyšší kostku.

Modlitba štěstí

Někdy se stane, že i kněz potřebuje něco ukrást, trefit hodem provazu tenký pařízek nebo jen se potřebuje prosmeknout. Tato modlitba dokáže přidat 1 kostku k hodu na tyto činnosti.

Modlitba smůly

„Prostě se mu smekla noha“, pravil suše potutelně kněz spolubojovníkovi. Občas je třeba tomu druhému trošku smůly darovat. Prosící má tak proti hodům soupeře o kostku vyšší šanci.

13 Seconds
Petr Hrdlička

Lahvička zeleného jedu

Jemně zelená barva, svěží nádech bylinek vede k veliké oblibě tohoto jedu, neb je často zamícháván do potravin. Osoba po pozření do kX kol začne pociťovat silné bolesti a jed ji následně po dobu kX kol způsobuje kX zranění.

Lahvička zmraženého ohně

Po hození lahvičky dojde k jejímu roztříštění a následně uvolnění ohně, který dokáže hořet po dobu kX síly kol. Každé kolo dokáže zranit v souhrnu za kX síly lahvičky.

Lahvička dlouhého spánku

Po vypití obsahu postavy usne postava po dobu kX hodin tak silným spánkem, že jí není možné vzbudit a může se jevit méně znalým až mrtva. Po probuzení bude postava ještě kX silně desorientovaná a unavená.

Lahvička protijedů

Obsahem je roztodivná zapáchající směs, která dá postavě otrávené jedem o kostku vyšší šanci se s tímto otrávením vyrovnat. Pokud by se jednalo o protijed proti konkrétnímu druhu jedu je šance o dvě kostky vyšší.

Lahvička černé třesně

Nic není temnější jak mrak z této lahvičky, který dokáže udělat neproniknutelnou tmu okolo až 3 osob po dobu jedné hodiny.

Lahvička lásky

Postava po vypití zahoří silnou náklonností k nejbližší osobě opačného pohlaví. Tato osoba ma vůči hodům. Teto osobě o kostku nižší šance, zatímco objekt lásky naopak o kostku vyšší šance

Lahvička rezaté lišky

Svým temně oranžovým obsahem způsobuje odpor, ale. Po konzumaci postava získá na dobu kX kol inteligenci o kostku vyšší.

Lahvička hromu a blesku

Společně s lahvičkou deštivého mraku dokáže tato barevna tekutina vyvolat na hodinu nejen déšť ale i poradnou bouřku

Lahvička deštivého mraku

Tato tekutina barvy tekutého olova přivolá na hodinu silný déšť. Jediné úskalí je vhodně ji vyhodit do vzduchu pro tvorby mraku

Lahvička měsíčního svitu

Jsou tvorové či situace kdy tato stříbřitá lahvička vyvolá na hodinu jasny svit úplňku. Pozor na veškerá rizika s tím spojena, jako náměsíčnost či působení na některé tvory.

Lahvička slunce

Zlatavá tekutina v sobě obsahuje silu jako hodina poledního letního slunce. Zahání temnotu, rozjasnit plesnivá sklepení, ale i léčí zraněni chladem, mrazem či v době spatné nálady při dlouhých deštích ovlivňuje myšlení lidi. Ne nadarmo se říká, kam nechodí slunce, chodí smrtka…

Lahvička tekutého mrazu

Obsah vystačí na vytvoření ledu na malém rybníčku, potoku, případně pokud je vylit na živého tvora běžné velikosti je zmrazen po dobu hodiny. Pokud tento zmrazený tvor přijde jakkoliv k úhoně jsou po rozmrazení zranění reálná.

13 Seconds
Petr Hrdlička

Dovednosti

Dovednosti se hodí jako podpůrné mechanizmy při některých akcích, hodech na pasti a ověřovacích hodech.

Není-li u dovednosti uvedeno jinak, postava hodí na vlastnost kX dovednosti. Přehodí-li stupeň vlastnosti dovednost je úspěšně užita a umožní postavě na hod proti pasti, akci či ověření využít u dané vlastnosti o 1 kostku vyšší hod než by házel obvykle.

Vycítění nebezpečí

Postava v okamžiku smrtelného nebezpečí cítí ve své mysli silný svíravý pocit, že jí něco hrozí. Tento pocit není žádné jasnovidectví, pouze určitý impulz neříkající, jak, kdy proč či čím…

Lov

Chytit živé zvíře do pasti, obstarat jídlo pro hladovějící druhy, rozpoznat zvíře, které jste spatřili. Tak nejen toto vám umožní tato dovednost.

Stopování

Pronásledování podle stop je velice cenná dovednost pro všechny lovce zvěře, ale i banditů, nestvůr či i pro orientaci v neznámém prostředí nebo při bloudění.

Lhaní

Výmluvy, kroucení pravdy, konstrukce zcela vymyšlené jsou denním chlebem toho, kdo zná tuto dovednost.

Krádeže

Jídlo, klíč, propustka, truhla se zlatem… cokoliv se dá ukrást.

Vyjednávání

Lepší cena, přesvědčit strážného otevřít bránu v noci, na toto se hodí ideálně postava s touto dovedností.

Znalosti poměrů

Etiketa, mravy a zvyky, široký obecný politicko-kulturní přehled – lidově řečeno znalost jak se věci mají. Toto se hodí kdykoliv při vyjednávání, snaze zapůsobit, konverzaci na úrovni apod.

Boj s mečem

Perfektní výcvik boje s touto zbraní dokáže zvýšit kostku zbraně o 1.

Boj se sekerou

Perfektní výcvik boje s touto zbraní dokáže zvýšit kostku zbraně o 1.

Střelba z luku

Perfektní výcvik boje s touto zbraní dokáže zvýšit kostku zbraně o 1.

Boj bez zbraně

Postava si i bez zbraně dokáže poradit. Její pěsti mají hodnotu útoku o 1 kostku vyšší než normálně. Často se tato dovednost hodí v zápase tělo na tělo, kde nelze použít zbraň.

Míření a přesná střelba

Zamíření při souboji dokáže zvýšit přesnost zásahu nebo pomoci v hodu na podobné akce. Použitím dostane postava o kostku vyšší šance přesného zásahu.

Zbožnost

Víra v boha, v naději a usmíření dodává hodně síly do beznaděje, podporuje bojovného ducha v obklíčení. Osoby vládnoucí touto dovedností dokážou po kX kol zvednout vybraným až kX osobám útok o kostku výše.

Odolnost vůči jedům

Častý kontakt s jedy a různými instancemi dokázalo zocelit nejedno tělo a mysl v tom, že dokážou odolávat této hrozbě. Pokud postava vládne touto dovedností, snižuje se o 1 kostku účinek jedu.

Pohotovost

Zachytit padající předmět, podat včas ruku příteli, jenž balancuje nad propastí, tasit vmžiku zbraň, uskočit na poslední chvíli valícím se balvanům – tak nejen toto zvládá postava s touto dovedností.

13 Seconds